لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت فولاد یاران تهران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله صنعتی فولاد یاران تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی21/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی23/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی21/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی21/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی24114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی25141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی26168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی28219.1-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/55141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/56168.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی2/58219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی31/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی33/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی3133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی31/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی31/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی3260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی3388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی34114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی35141.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی36168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی38219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی41/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی43/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی41/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی41/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی44114.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی45141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی46168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی48219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/55141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/56168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی4/58219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی5133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی5260.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی5388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی54114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی55141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی56168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی58219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی61/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی63/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی6133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی61/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی61/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی6260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی6388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی64114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی65141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی66168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانصنعتی68219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران

قیمت لوله داربست فولاد یاران تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی1/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی21/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی23/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2133.4-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی21/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی21/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی24114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی2/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی31/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی33/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی31/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی31/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی34114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد یاران تهرانداربستی3/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد یاران تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا