لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت فولاد گستر حداد

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله صنعتی فولاد گستر حداد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی21/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی23/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی21/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی21/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی24114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی25141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی26168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی28219.1-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/55141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/56168.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی2/58219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی31/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی33/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی3133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی31/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی31/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی3260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی3388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی34114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی35141.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی36168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی38219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی41/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی43/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی41/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی41/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی44114.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی45141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی46168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی48219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/55141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/56168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی4/58219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی5133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی5260.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی5388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی54114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی55141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی56168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی58219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی61/221.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی63/426.7-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی6133.4-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی61/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی61/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید لوله صنعتی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی6260.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی6388.9-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی64114.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی65141.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 5 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی66168.3-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 6 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادصنعتی68219.1-کیلوگرمتماس نمودار صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری خرید صنعتی سایز 8 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد

قیمت لوله گازرسانی فولاد گستر حداد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار21/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار23/426.7-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2133.4-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار21/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار21/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2260.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/31/221.3-کیلوگرم43,853 نمودار روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/33/426.7-کیلوگرم43,853 نمودار روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/3133.4-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/31/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/31/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری خرید لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/3260.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/51/221.3-کیلوگرم43,394 نمودار روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/53/426.7-کیلوگرم43,394 نمودار روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/81/221.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/83/426.7-کیلوگرم44,954 نمودار لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/8133.4-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/8133.4-کیلوگرم43,853 نمودار روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/81/4 - 142.2-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/81/4 - 142.2-کیلوگرم43,853 نمودار روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/81/2 - 148.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/8260.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار2/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/81/2 - 273-کیلوگرم44,954 نمودار لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/8388.9-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/81/2 - 3101.6-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار2/84114.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار31/221.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار31/221.3-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار33/426.7-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار33/426.7-کیلوگرمتماس نمودار روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار3133.4-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار3133.4-کیلوگرم43,394 نمودار روکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار31/4 - 142.2-کیلوگرم44,954 نمودار لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار31/4 - 142.2-کیلوگرم43,394 نمودار روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار31/2 - 148.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار31/2 - 148.3-کیلوگرم43,394 نمودار روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار3260.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله روکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادروکار3260.3-کیلوگرم43,394 نمودار روکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید روکار سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار31/2 - 273-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار3388.9-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار31/2 - 3101.6-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار34114.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار41/221.3-کیلوگرم44,954 نمودار لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار43/426.7-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4133.4-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار41/4 - 142.2-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار41/2 - 148.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4260.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار41/2 - 273-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4388.9-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار41/2 - 3101.6-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار44114.3-کیلوگرم44,954 نمودار توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/41/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید لوله توکار سایز 1/2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/43/426.7-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 3/4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/4133.4-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/41/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/41/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/4260.3-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/41/2 - 273-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/4388.9-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/41/2 - 3101.6-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادتوکار4/44114.3-کیلوگرمتماس نمودار توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری خرید توکار سایز 4 اینچ ضخامت 4/4 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد

قیمت لوله داربست فولاد گستر حداد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی1/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی21/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی23/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2133.4-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی21/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی21/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی24114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی2/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی31/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی33/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی31/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی31/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی34114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادداربستی3/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد

قیمت لوله مبلی فولاد گستر حداد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-10-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-13-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-16-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-18-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-20-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-22-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-25-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-32-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-35-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-38-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-42-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-45-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-48-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/5-50-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-10-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-13-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-16-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-18-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-20-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-22-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-25-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-32-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-35-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-38-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-42-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-45-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-48-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/75-50-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/75 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-10-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-13-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-16-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-18-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-20-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-22-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-25-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-32-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-35-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-38-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-42-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-45-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-48-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی0/9-50-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 0/9 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-10-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-13-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-16-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-18-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-20-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-22-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-25-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-32-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-35-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-38-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-42-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-45-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-48-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1-50-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-10-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-13-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-16-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-18-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-20-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-22-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-25-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-32-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-35-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-38-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-42-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-45-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-48-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/25-50-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1/25 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-10-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 10 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-13-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 13 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-16-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 16 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-18-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 18 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-20-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 20 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-22-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 22 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-25-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 25 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-32-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 32 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-35-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 35 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-38-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 38 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
قیمت لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-42-کیلوگرمتماس نمودار لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید لوله مبلی سایز 42 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-45-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 45 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-48-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 48 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
لوله مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متریفولاد گستر حدادمبلی1/5-50-کیلوگرمتماس نمودار مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری خرید مبلی سایز 50 میلی‌متر ضخامت 1/5 شاخه 6 متری فولاد گستر حداد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا