لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,517,700 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,422 دلار

بورس: 2,304,448

تمام سکه: 39,330,000 تومان

نیم سکه: 24,900,000 تومان

ربع سکه: 15,000,000 تومان

تتر: 64,167 تومان

یورو: 68,465 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت لوله مانیسمان ملی صنعتی ایران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله مانیسمان ملی صنعتی ایران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۵ - ١۶:۳۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/6133.420کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/81/4 - 142.220کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/81/2 - 148.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان31/2 - 27320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/2260.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/2388.920کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/38133.440کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/561/4 - 142.240کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/681/2 - 148.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/91260.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان45141.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/54114.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/55133.480کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/851/4 - 142.280کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان56168.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/161/2 - 27340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/49388.940کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/54260.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/81/2 - 148.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان6/024114.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان6/555141.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/011/2 - 27380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/011/2 - 27380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/116168.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/62388.980کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان8/564114.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان9/535141.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان10/976168.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا