لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت لوله مانیسمان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت لوله مانیسمان چین چین
قیمت لوله مانیسمان ملی صنعتی ایران ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان دقیق کاوه ایرانیان دقیق کاوه ایرانیان

قیمت لوله مانیسمان چین

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 2/5 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/51/221.320کیلوگرم398,165 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 2/5 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 2/5 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/53/426.720کیلوگرم440,365 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 2/5 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/63/4 - 33.420شاخه633,025 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 2/77 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/771/221.340کیلوگرم403,670 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 2/77 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 2/77 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/81/4 - 142.220شاخه917,430 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/81/2 - 148.320شاخه1,041,285 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 2/87 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/873/426.740کیلوگرم490,825 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 2/87 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 2/87 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3 شاخه 6 متریچینمانیسمان33/4 - 60.320شاخه1,723,853 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متریچینمانیسمان31/2 - 27320شاخه1,733,945 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/23/4 - 88.920شاخه3,016,514 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/383/4 - 33.440شاخه798,165 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/561/4 - 142.240شاخه1,036,700 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/681/2 - 148.340شاخه1,229,360 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 3/73 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/731/221.380کیلوگرم522,935 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 3/73 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ شخامت 3/73 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/913/426.780شاخه633,028 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/913/4 - 60.340شاخه1,642,200 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متریچینمانیسمان43/4 - 141.320شاخه5,852,294 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متریچینمانیسمان4/53/4 - 114.320شاخه3,334,865 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متریچینمانیسمان4/553/4 - 33.480شاخه1,229,355 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متریچینمانیسمان4/851/4 - 142.280شاخه1,596,330 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متریچینمانیسمان53/4 - 168.320شاخه5,862,385 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/161/2 - 27340شاخه2,600,915 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/493/4 - 88.940شاخه3,422,020 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/543/4 - 60.380شاخه2,697,250 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/81/2 - 148.380شاخه1,990,825 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متریچینمانیسمان6/023/4 - 114.340شاخه4,798,165 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/35 شاخه 6 متریچینمانیسمان6/353/4 - 219.120شاخه11,420,183 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/35 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/35 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متریچینمانیسمان6/553/4 - 141.340شاخه6,577,980 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متریچینمانیسمان7/011/2 - 27380شاخه4,128,440 نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متریچینمانیسمان7/113/4 - 168.340شاخه9,541,284 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متریچینمانیسمان7/623/4 - 88.980شاخه6,036,700 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 3 اینچ شخامت 8/08 شاخه 6 متریچینمانیسمان8/081/2 - 3101.680کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 3 اینچ شخامت 8/08 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 3 اینچ شخامت 8/08 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/18 شاخه 6 متریچینمانیسمان8/183/4 - 219.140کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/18 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/18 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متریچینمانیسمان8/563/4 - 114.380شاخه7,963,300 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/27 شاخه 6 متریچینمانیسمان9/273/4 - 273.140کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/27 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/27 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متریچینمانیسمان9/533/4 - 141.380شاخه10,000,000 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/31 شاخه 6 متریچینمانیسمان10/313/4 - 323.940کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/31 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/31 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متریچینمانیسمان10/973/4 - 168.380شاخه13,394,495 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 11/13 شاخه 6 متریچینمانیسمان11/133/4 - 406.440کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 11/13 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 11/13 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 12/7 شاخه 6 متریچینمانیسمان12/73/4 - 219.180کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 12/7 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 12/7 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 12/7 شاخه 6 متریچینمانیسمان12/73/4 - 45740کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 12/7 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 12/7 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 14/27 شاخه 6 متریچینمانیسمان14/273/4 - 50640کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 14/27 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 14/27 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 15/09 شاخه 6 متریچینمانیسمان15/093/4 - 273.180کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 15/09 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 15/09 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 15/09 شاخه 6 متریچینمانیسمان15/093/4 - 55940کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 15/09 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 15/09 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 16/24 شاخه 6 متریچینمانیسمان16/243/4 - 61040کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 16/24 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 16/24 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 17/48 شاخه 6 متریچینمانیسمان17/483/4 - 323.980کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 17/48 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 17/48 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 17/48 شاخه 6 متریچینمانیسمان17/483/4 - 66040کیلوگرم66,055 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 17/48 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 17/48 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 19/05 شاخه 6 متریچینمانیسمان19/053/4 - 406.480کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 19/05 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 19/05 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 21/44 شاخه 6 متریچینمانیسمان21/443/4 - 45780کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 21/44 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 21/44 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 23/88 شاخه 6 متریچینمانیسمان23/883/4 - 50680کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 23/88 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 23/88 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 26/19 شاخه 6 متریچینمانیسمان26/193/4 - 55980کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 26/19 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 26/19 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 28/58 شاخه 6 متریچینمانیسمان28/583/4 - 61080کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 28/58 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 28/58 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 30/96 شاخه 6 متریچینمانیسمان30/963/4 - 66080کیلوگرم67,890 نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 30/96 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 30/96 شاخه 6 متری چین

قیمت لوله مانیسمان ملی صنعتی ایران

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/63/4 - 33.420کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/81/4 - 142.220کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/81/2 - 148.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان31/2 - 27320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/23/4 - 60.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/23/4 - 88.920کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/383/4 - 33.440کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/561/4 - 142.240کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/681/2 - 148.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/913/4 - 60.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان43/4 - 141.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/53/4 - 114.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/553/4 - 33.480کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/851/4 - 142.280کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان53/4 - 168.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/161/2 - 27340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/493/4 - 88.940کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/543/4 - 60.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/81/2 - 148.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان6/023/4 - 114.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان6/553/4 - 141.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/011/2 - 27380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/011/2 - 27380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 7/01 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/113/4 - 168.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/623/4 - 88.980کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان8/563/4 - 114.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان9/533/4 - 141.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان10/973/4 - 168.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران

قیمت لوله مانیسمان دقیق کاوه ایرانیان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان2/63/4 - 33.420کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 2/6 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان2/81/4 - 142.220کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان2/81/2 - 148.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 2/8 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان33/4 - 60.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان31/2 - 27320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 3 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/23/4 - 88.920کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/2 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/383/4 - 33.440کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/38 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/561/4 - 142.240کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 3/56 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/681/2 - 148.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 3/68 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/913/4 - 60.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 3/91 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان43/4 - 141.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان4/53/4 - 114.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/5 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان4/553/4 - 33.480کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 4/55 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان4/851/4 - 142.280کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/4 - 1 اینچ شخامت 4/85 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان53/4 - 168.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/161/2 - 27340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 2 اینچ شخامت 5/16 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/493/4 - 88.940کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/49 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/543/4 - 60.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 5/54 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/81/2 - 148.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 - 1 اینچ شخامت 5/8 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان6/023/4 - 114.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/02 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان6/553/4 - 141.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 6/55 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان7/113/4 - 168.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/11 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان7/623/4 - 88.980کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 7/62 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان8/563/4 - 114.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 8/56 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان9/533/4 - 141.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 9/53 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان10/973/4 - 168.380کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3/4 - اینچ شخامت 10/97 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا