لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,517,700 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,422 دلار

بورس: 2,304,448

تمام سکه: 39,330,000 تومان

نیم سکه: 24,900,000 تومان

ربع سکه: 15,000,000 تومان

تتر: 64,167 تومان

یورو: 68,465 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت لوله داربست فولاد تهران شرق

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله داربست فولاد تهران شرق

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۵ - ١۶:۳۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی1/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی21/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی23/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
قیمت لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2133.4-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی21/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی21/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی24114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
قیمت لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
قیمت لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی2/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی31/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی33/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی31/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی31/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی34114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقداربستی3/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا