لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریکیلوگرم34,862 نمودار تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم31,651 نمودار ن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم29,174 نمودار ن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم27,982 نمودار ن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم34,404 نمودار ن IPE سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریکیلوگرم34,862 نمودار ن IPE سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریکیلوگرم29,358 نمودار ن IPE سایز 24 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریکیلوگرم28,991 نمودار ن IPE سایز 27 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم29,817 نمودار ن IPE سایز 30 شاخه 12 متری خرید ن IPE سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن زنبوری ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریشاخه5,091,743 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریشاخه5,091,743 نمودار ن لانه زنبوری سایز 14 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریشاخه6,009,174 نمودار ن لانه زنبوری سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریشاخه6,651,376 نمودار ن لانه زنبوری سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریشاخه9,770,642 نمودار ن لانه زنبوری سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریشاخه10,825,688 نمودار ن لانه زنبوری سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریشاخهتماس نمودار ن لانه زنبوری سایز 24 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریشاخه13,027,523 نمودار ن لانه زنبوری سایز 27 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن لانه زنبوری سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریشاخه15,504,587 نمودار ن لانه زنبوری سایز 30 شاخه 12 متری خرید ن لانه زنبوری سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن سنگین ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریکیلوگرم34,862 نمودار تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم31,651 نمودار ن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم29,174 نمودار ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم27,982 نمودار ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم34,404 نمودار ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریکیلوگرم34,862 نمودار ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریکیلوگرم29,358 نمودار ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریکیلوگرم28,991 نمودار ن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم29,817 نمودار ن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سبک ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن هاش سبک سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار تیرآهن هاش سبک سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سبک سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن هاش سبک سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سبک سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن هاش سبک سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن هاش سبک سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سبک سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن هاش سبک سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن هاش سبک سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سبک سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن هاش سبک سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سنگین ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا