لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت تیرآهن IPE

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE فولاد احرامیان یزد فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE فولاد فایکو ساری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن IPE فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن IPE نورد کوثر اهواز نورد کوثر اهواز
قیمت تیرآهن IPE صنعت ماهان سمنان صنعت ماهان سمنان

قیمت تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریکیلوگرم29,358 نمودار تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم24,312 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم23,119 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم23,119 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم24,679 نمودار تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریکیلوگرم24,404 نمودار تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن IPE سایز 27 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم25,229 نمودار تیرآهن IPE سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن IPE فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد14شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد16شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد18شاخه12 متریشاخه5,137,620 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد20شاخه12 متریشاخه6,055,050 نمودار تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد22شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد24شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن IPE فولاد فایکو ساری

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری14شاخه12 متریکیلوگرم3,027,520 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری16شاخه12 متریکیلوگرم22,155 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری18شاخه12 متریکیلوگرم22,155 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری20شاخه12 متریکیلوگرم23,486 نمودار تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری

قیمت تیرآهن IPE فولاد ناب تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریفولاد ناب تبریز14شاخه12 متریکیلوگرم22,981 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریفولاد ناب تبریز16شاخه12 متریکیلوگرم23,440 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریفولاد ناب تبریز18شاخه12 متریکیلوگرم23,440 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن IPE نورد کوثر اهواز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 مترینورد کوثر اهواز14شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری نورد کوثر اهواز
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 مترینورد کوثر اهواز16شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری نورد کوثر اهواز
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 مترینورد کوثر اهواز18شاخه12 متریشاخه6,458,720 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری نورد کوثر اهواز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا