لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت تیرآهن هاش سنگین وارداتی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت تیرآهن هاش سنگین وارداتی

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 10 شاخه 12 متریوارداتی10شاخه12 متریکیلوگرم59,633 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 10 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 10 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 12 شاخه 12 متریوارداتی12شاخه12 متریکیلوگرم59,633 نمودار ن هاش سنگین سایز 12 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 12 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متریوارداتی14شاخه12 متریکیلوگرم27,064 نمودار ن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متریوارداتی16شاخه12 متریکیلوگرم27,523 نمودار ن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متریوارداتی18شاخه12 متریکیلوگرم27,064 نمودار ن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متریوارداتی20شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 22 شاخه 12 متریوارداتی22شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 22 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 24 شاخه 12 متریوارداتی24شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 24 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 26 شاخه 12 متریوارداتی26شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 26 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 26 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 28 شاخه 12 متریوارداتی28شاخه12 متریکیلوگرم64,220 نمودار ن هاش سنگین سایز 28 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 28 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متریوارداتی30شاخه12 متریکیلوگرم57,798 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 32 شاخه 12 متریوارداتی32شاخه12 متریکیلوگرم66,055 نمودار ن هاش سنگین سایز 32 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 32 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 34 شاخه 12 متریوارداتی34شاخه12 متریکیلوگرم66,055 نمودار ن هاش سنگین سایز 34 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 34 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 36 شاخه 12 متریوارداتی36شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 36 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 36 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 40 شاخه 12 متریوارداتی40شاخه12 متریکیلوگرم66,055 نمودار ن هاش سنگین سایز 40 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 40 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 45 شاخه 12 متریوارداتی45شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 45 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 45 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 50 شاخه 12 متریوارداتی50شاخه12 متریکیلوگرم66,972 نمودار ن هاش سنگین سایز 50 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 50 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 55 شاخه 12 متریوارداتی55شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 55 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 55 شاخه 12 متری وارداتی
تیرآهن هاش سنگین سایز 60 شاخه 12 متریوارداتی60شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن هاش سنگین سایز 60 شاخه 12 متری خرید ن هاش سنگین سایز 60 شاخه 12 متری وارداتی
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا