لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت تیرآهن هاش سنگین

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت تیرآهن هاش سنگین ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین وارداتی وارداتی

قیمت تیرآهن هاش سنگین ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم27,522 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم27,522 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم27,522 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم49,082 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم32,100 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سنگین وارداتی

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 10 شاخه 12 متریوارداتی10شاخه12 متریکیلوگرم52,294 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 10 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 10 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 12 شاخه 12 متریوارداتی12شاخه12 متریکیلوگرم50,459 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 12 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متریوارداتی14شاخه12 متریکیلوگرم27,523 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متریوارداتی16شاخه12 متریکیلوگرم27,523 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متریوارداتی18شاخه12 متریکیلوگرم27,523 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متریوارداتی20شاخه12 متریکیلوگرم49,541 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 22 شاخه 12 متریوارداتی22شاخه12 متریکیلوگرم53,211 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 22 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 24 شاخه 12 متریوارداتی24شاخه12 متریکیلوگرم53,211 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 24 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 26 شاخه 12 متریوارداتی26شاخه12 متریکیلوگرم55,046 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 26 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 26 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 28 شاخه 12 متریوارداتی28شاخه12 متریکیلوگرم53,211 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 28 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 28 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متریوارداتی30شاخه12 متریکیلوگرم56,881 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 32 شاخه 12 متریوارداتی32شاخه12 متریکیلوگرم55,963 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 32 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 32 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 34 شاخه 12 متریوارداتی34شاخه12 متریکیلوگرم55,963 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 34 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 34 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 36 شاخه 12 متریوارداتی36شاخه12 متریکیلوگرم56,880 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 36 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 36 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 40 شاخه 12 متریوارداتی40شاخه12 متریکیلوگرم55,046 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 40 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 40 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 45 شاخه 12 متریوارداتی45شاخه12 متریکیلوگرم55,960 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 45 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 45 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 50 شاخه 12 متریوارداتی50شاخه12 متریکیلوگرم55,960 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 50 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 50 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 55 شاخه 12 متریوارداتی55شاخه12 متریکیلوگرم77,982 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 55 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 55 شاخه 12 متری وارداتی
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 60 شاخه 12 متریوارداتی60شاخه12 متریکیلوگرم55,046 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 60 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 60 شاخه 12 متری وارداتی
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا