لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت تیرآهن سنگین

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت تیرآهن سنگین ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین جهان فولاد غرب کرمانشاه جهان فولاد غرب کرمانشاه
قیمت تیرآهن سنگین فولاد احرامیان یزد فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین فولاد ظفر بناب فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن سنگین فولاد فایکو ساری فولاد فایکو ساری

قیمت تیرآهن سنگین ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریکیلوگرم29,358 نمودار تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم22,470 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم24,679 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریکیلوگرم24,404 نمودار تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم25,229 نمودار تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن سنگین جهان فولاد غرب کرمانشاه

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه14شاخه12 متریشاخه21,743 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه16شاخه12 متریشاخه307,340 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه18شاخه12 متریکیلوگرم29,633 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه20شاخه12 متریکیلوگرم29,633 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
قیمت تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه22شاخه12 متریکیلوگرم29,633 نمودار تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه

قیمت تیرآهن سنگین فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد14شاخه12 متریکیلوگرم22,200 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد16شاخه12 متریکیلوگرم22,200 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد18شاخه12 متریکیلوگرم22,560 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد20شاخه12 متریکیلوگرم23,440 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد22شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد24شاخه12 متریکیلوگرم22,200 نمودار تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن سنگین فولاد ظفر بناب

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب14شاخه12 متریکیلوگرم22,752 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب16شاخه12 متریکیلوگرم21,740 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب18شاخه12 متریکیلوگرم24,400 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب20شاخه12 متریکیلوگرم24,400 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن سنگین فولاد فایکو ساری

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری14شاخه12 متریکیلوگرم22,294 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری16شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری18شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری20شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری22شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری24شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا