لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,517,700 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,422 دلار

بورس: 2,304,448

تمام سکه: 39,330,000 تومان

نیم سکه: 24,900,000 تومان

ربع سکه: 15,000,000 تومان

تتر: 64,167 تومان

یورو: 68,465 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت تیرآهن سنگین

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت تیرآهن سنگین ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین جهان فولاد غرب کرمانشاه جهان فولاد غرب کرمانشاه
قیمت تیرآهن سنگین فولاد احرامیان یزد فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین فولاد ظفر بناب فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن سنگین فولاد فایکو ساری فولاد فایکو ساری

قیمت تیرآهن سنگین ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۵ - ١۶:۳۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریکیلوگرم34,862 نمودار تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم31,651 نمودار ن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم29,174 نمودار ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم27,982 نمودار ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم34,404 نمودار ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریکیلوگرم34,862 نمودار ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریکیلوگرم29,358 نمودار ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریکیلوگرم28,991 نمودار ن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم29,817 نمودار ن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن سنگین جهان فولاد غرب کرمانشاه

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۵ - ١۶:۳۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه14شاخه12 متریشاخهتماس نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه16شاخه12 متریشاخهتماس نمودار ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه18شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه20شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه
تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریجهان فولاد غرب کرمانشاه22شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاه

قیمت تیرآهن سنگین فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۵ - ١۶:۳۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد14شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد16شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد18شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد20شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد22شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد24شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن سنگین فولاد ظفر بناب

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۵ - ١۶:۳۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب14شاخه12 متریکیلوگرم25,413 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب
تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب16شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب
تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب18شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب
تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد ظفر بناب20شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن سنگین فولاد فایکو ساری

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۵ - ١۶:۳۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری14شاخه12 متریکیلوگرم26,972 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری16شاخه12 متریکیلوگرم26,972 نمودار ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری18شاخه12 متریکیلوگرم27,064 نمودار ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری20شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری22شاخه12 متریکیلوگرم28,807 نمودار ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری24شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید ن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا