لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت تیرآهن

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن فولاد احرامیان یزد فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن فولاد فایکو ساری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز نورد کوثر اهواز
قیمت تیرآهن صنعت ماهان سمنان صنعت ماهان سمنان
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب کرمانشاه جهان فولاد غرب کرمانشاه
قیمت تیرآهن فولاد ظفر بناب فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن وارداتی وارداتی

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریشاخه4,128,440 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریکیلوگرم29,358 نمودار تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان12شاخه12 متریکیلوگرم29,358 نمودار تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 12 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم24,312 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریشاخه3,775,229 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سبک سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم26,239 نمودار تیرآهن هاش سبک سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سبک سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم27,522 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم22,470 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن نیمه سبک سایز 14 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان14شاخه12 متریکیلوگرم29,633 نمودار تیرآهن نیمه سبک سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن نیمه سبک سایز 14 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم23,119 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریشاخه4,399,082 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سبک سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم24,128 نمودار تیرآهن هاش سبک سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سبک سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم27,522 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن نیمه سبک سایز 16 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان16شاخه12 متریکیلوگرم29,633 نمودار تیرآهن نیمه سبک سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن نیمه سبک سایز 16 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم23,119 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریشاخه5,252,293 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سبک سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم24,128 نمودار تیرآهن هاش سبک سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سبک سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم27,522 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن نیمه سبک سایز 18 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان18شاخه12 متریکیلوگرم29,633 نمودار تیرآهن نیمه سبک سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن نیمه سبک سایز 18 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم24,679 نمودار تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریشاخه7,201,834 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سبک سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم25,229 نمودار تیرآهن هاش سبک سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سبک سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم49,082 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم24,679 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن نیمه سبک سایز 20 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان20شاخه12 متریکیلوگرم29,633 نمودار تیرآهن نیمه سبک سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن نیمه سبک سایز 20 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریشاخه8,169,724 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان22شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریکیلوگرم24,404 نمودار تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریشاخه9,110,091 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان24شاخه12 متریکیلوگرم24,404 نمودار تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن IPE سایز 27 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریشاخه10,353,211 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 27 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان27شاخه12 متریکیلوگرم23,303 نمودار تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 27 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن IPE سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم25,229 نمودار تیرآهن IPE سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن لانه زنبوری سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریشاخه12,495,412 نمودار تیرآهن لانه زنبوری سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن لانه زنبوری سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم32,100 نمودار تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن هاش سنگین سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متریذوب آهن اصفهان30شاخه12 متریکیلوگرم25,229 نمودار تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 30 شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد14شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد14شاخه12 متریکیلوگرم22,200 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد16شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد16شاخه12 متریکیلوگرم22,200 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد18شاخه12 متریشاخه5,137,620 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد18شاخه12 متریکیلوگرم22,560 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد20شاخه12 متریشاخه6,055,050 نمودار تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد20شاخه12 متریکیلوگرم23,440 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد22شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 22 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد22شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد24شاخه12 متریکیلوگرم22,201 نمودار تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 24 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریفولاد احرامیان یزد24شاخه12 متریکیلوگرم22,200 نمودار تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد فایکو ساری

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری14شاخه12 متریکیلوگرم3,027,520 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری14شاخه12 متریکیلوگرم22,294 نمودار تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 14 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری16شاخه12 متریکیلوگرم22,155 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری16شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 16 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری18شاخه12 متریکیلوگرم22,155 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری18شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 18 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری20شاخه12 متریکیلوگرم23,486 نمودار تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 20 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری20شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 20 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری22شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 22 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری
قیمت تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متریفولاد فایکو ساری24شاخه12 متریکیلوگرم22,150 نمودار تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری خرید تیرآهن سنگین سایز 24 شاخه 12 متری فولاد فایکو ساری

قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متریفولاد ناب تبریز14شاخه12 متریکیلوگرم22,981 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متریفولاد ناب تبریز16شاخه12 متریکیلوگرم23,440 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متریفولاد ناب تبریز18شاخه12 متریکیلوگرم23,440 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(cm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 مترینورد کوثر اهواز14شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 14 شاخه 12 متری نورد کوثر اهواز
قیمت تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 مترینورد کوثر اهواز16شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 16 شاخه 12 متری نورد کوثر اهواز
قیمت تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 مترینورد کوثر اهواز18شاخه12 متریشاخه6,458,720 نمودار تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری خرید تیرآهن IPE سایز 18 شاخه 12 متری نورد کوثر اهواز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا