لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل صنعتی فولاد کالوپ تهران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل صنعتی فولاد کالوپ تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی3140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی3/5140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی4140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی4200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 150×250 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6150 × 250شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 150×250 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 150×250 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×260 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6180 × 260شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×260 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×260 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6220 × 220شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6300 × 100شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6300 × 300شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×260 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8180 × 260شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×260 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×260 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8220 × 220شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8250 × 150شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10250 × 150شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا