لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق فولاد سبا اصفهان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه فولاد سبا اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه2ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه2ST37عرض 1/25کیلوگرم34,403 نمودار یاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه2ST37عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2/5ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1/25کیلوگرم34,587 نمودار یاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2/5ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2/5ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه3ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1/25کیلوگرم34,770 نمودار یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه3ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1/5کیلوگرم34,587 نمودار یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه3ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه4ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1/25کیلوگرم33,853 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه4ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1/5کیلوگرم34,587 نمودار یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه4ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه5ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه5ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1/5کیلوگرم34,770 نمودار یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه5ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه6ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه6ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه6ST37عرض 1/5کیلوگرم34,954 نمودار یاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه6ST371/5 × 6کیلوگرم35,137 نمودار یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه8ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه8ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه8ST37عرض 1/5کیلوگرم34,550 نمودار یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه8ST371/5 × 6کیلوگرم34,770 نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه10ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه10ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه10ST371/5 × 6کیلوگرم37,064 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه10ST37عرض 1/5کیلوگرم36,880 نمودار یاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه12ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه12ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه12ST371/5 × 6کیلوگرم35,045 نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه12ST37عرض 1/5کیلوگرم34,640 نمودار یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه15ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه15ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه15ST37عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه15ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا