لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,877,500 تومان

دلار: 57,656 تومان

بیتکوین: 51,263 دلار

بورس: 2,050,176

تمام سکه: 31,695,000 تومان

نیم سکه: 18,800,000 تومان

ربع سکه: 11,800,000 تومان

تتر: 57,615 تومان

یورو: 62,497 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق تاراز چهار محال

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهار محال

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/۷ - ١۳:١۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/18-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/18-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرم46,788 نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/42-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/42-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم44,495 نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم44,036 نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/55-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/55-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم42,477 نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم42,477 نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم41,009 نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم41,009 نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم39,908 نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم39,908 نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم40,642 نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم40,642 نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم40,550 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم40,550 نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/2-عرض 1کیلوگرم40,642 نمودار الوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/2-عرض 1/25کیلوگرم40,642 نمودار الوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم40,642 نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم40,642 نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم42,660 نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم42,660 نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم43,119 نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 تاراز چهار محال
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم43,119 نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا