لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق گالوانیزه نورد لوله سمنان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق گالوانیزه نورد لوله سمنان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/3-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/35-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/35-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/48-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/48-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا