لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرم46,000 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرم46,972 نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم45,090 نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم45,090 نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم43,853 نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم43,853 نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم42,936 نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم42,936 نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم42,202 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم42,202 نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم42,202 نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم42,202 نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم42,385 نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم42,385 نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم42,752 نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم42,752 نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم44,180 نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم44,180 نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم44,495 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم44,495 نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا