لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق سیاه نورد قطعات تهران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه نورد قطعات تهران

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/2 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه8ST371/2 × 6کیلوگرم26,200 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه8ST521/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه8ST371/25 × 6کیلوگرم26,200 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/2 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه10ST371/2 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه10ST371/25 × 6کیلوگرم26,146 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه10ST521/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/2 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه12ST371/2 × 6کیلوگرم26,146 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه12ST521/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه12ST371/25 × 6کیلوگرم26,146 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/2 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه15ST371/2 × 6کیلوگرم26,146 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه15ST521/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه15ST371/25 × 6کیلوگرم26,146 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/2 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه20ST371/2 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/2 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه20ST521/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه20ST371/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه25ST371/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/25 × 6نورد قطعات تهرانشیتسیاه25ST521/25 × 6کیلوگرم30,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 نورد قطعات تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا