لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,877,500 تومان

دلار: 57,656 تومان

بیتکوین: 51,263 دلار

بورس: 2,050,176

تمام سکه: 31,695,000 تومان

نیم سکه: 18,800,000 تومان

ربع سکه: 11,800,000 تومان

تتر: 57,615 تومان

یورو: 62,497 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/۷ - ١۳:١۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2پرسی1/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید جدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2/5پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2/5پرسی1/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1 × 2کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1/2 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3پرسی1/25 × 2/5کیلوگرم43,550 نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1/5 × 6کیلوگرم52,290 نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار3-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 3 رول عرض 1/5  فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک2 × 1کیلوگرم44,040 نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک1/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 خرید جدار ضخامت 4 رول عرض 1/25  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار4-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 4 رول عرض 1/5  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک2 × 1کیلوگرم48,180 نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک2/5 × 1/25کیلوگرم45,870 نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک6 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک6 × 1/5کیلوگرم45,870 نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک1/5 × 6کیلوگرم45,870 نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار5-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 5 رول عرض 1/5  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک2 × 1کیلوگرم44,970 نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک2/5 × 1/25کیلوگرم44,960 نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 خرید جدار ضخامت 6 رول عرض 1/25  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار6فابریک1/5 × 6کیلوگرم39,680 نمودار جدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار6-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 6 رول عرض 1/5  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار6فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار8-عرض 1/25کیلوگرم35,410 نمودار ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار8فابریک1/5 × 6کیلوگرم40,050 نمودار جدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار8-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 8 رول عرض 1/5  فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار8فابریک6 × 1/5کیلوگرم40,050 نمودار جدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار10فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار10-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 10 رول عرض 1/5  فولاد مبارکه اصفهان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا