لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش تبریز

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز8شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,780 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A2کاوه تیکمه داش تبریز8شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرم25,413 نمودار د آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A2 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز10شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,596 نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A2کاوه تیکمه داش تبریز10شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرم25,229 نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A2 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز12شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,229 نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز14شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز16شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز18شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز20شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز22شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز25شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز28شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3کاوه تیکمه داش تبریز32شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,046 نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 کاوه تیکمه داش تبریز

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A1کاوه تیکمه داش تبریز8شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A1 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1کاوه تیکمه داش تبریز10شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1 کاوه تیکمه داش تبریز

قیمت میلگرد کلاف ساده کاوه تیکمه داش تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34کاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006کاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008کاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3spکاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006کاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008کاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34کاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3spکاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34کاوه تیکمه داش تبریز8کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 کاوه تیکمه داش تبریز
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3spکاوه تیکمه داش تبریز8کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp کاوه تیکمه داش تبریز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا