لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد فولاد بافق یزد

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد8شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم28,440 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد10شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم26,789 نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد10شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد12شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم26,606 نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد12شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد14شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,413 نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد14شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد16شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,413 نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد16شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد18شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,229 نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد18شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد20شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,229 نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد20شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد22شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,229 نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد22شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد25شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,229 نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد25شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد28شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,229 نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد28شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد32شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم25,321 نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد بافق یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006فولاد بافق یزد5/5کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008فولاد بافق یزد5/5کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34فولاد بافق یزد5/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3spفولاد بافق یزد5/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006فولاد بافق یزد6/5کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008فولاد بافق یزد6/5کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34فولاد بافق یزد6/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3spفولاد بافق یزد6/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34فولاد بافق یزد8کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006فولاد بافق یزد8کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006 فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3spفولاد بافق یزد8کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp فولاد بافق یزد
میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34فولاد بافق یزد10کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34 فولاد بافق یزد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا