لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید10شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید10شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید12شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید12شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید14شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید14شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید16شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید16شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید18شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید18شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید20شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید20شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید22شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید22شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 24 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید24شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 24 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 24 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 24 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید24شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 24 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 24 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید25شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید25شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید26شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 26 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید26شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 26 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 26 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید28شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید28شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید30شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 30 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید30شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 30 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 30 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید32شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید32شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید34شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید34شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید36شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 36 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید36شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 36 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 36 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید38شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 38 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید38شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 38 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 38 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید40شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید40شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 42 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید42شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 42 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 42 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
میلگرد ساده سایز 42 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید42شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 42 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 42 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا