لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت لوله مانیسمان دقیق کاوه ایرانیان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله مانیسمان دقیق کاوه ایرانیان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان2/6133.420کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان2/81/4 - 142.220کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان2/81/2 - 148.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3260.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان31/2 - 27320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/2388.920کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/38133.440کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/561/4 - 142.240کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/681/2 - 148.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان3/91260.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان45141.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان4/54114.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان4/55133.480کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان4/851/4 - 142.280کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان56168.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/161/2 - 27340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/49388.940کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/54260.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان5/81/2 - 148.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان6/024114.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
قیمت لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان6/555141.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان7/116168.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان7/62388.980کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان8/564114.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان9/535141.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متریدقیق کاوه ایرانیانمانیسمان10/976168.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری دقیق کاوه ایرانیان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا